“Ông bà nối”

Phù phù phù….

Vừa nghe tin là ông bà nội có visa rồi, theo kế hoạch: sáng mồng 7 này là được gặp ông bà rồi. Thích quá, thích quá đi thôi….. Bisous ông bà nội, ông bà ăn tết với bà cố vui vẻ, rồi sang đây với nhà Nhím nhé. Hy vọng có Nhím Nhem làm ông bà vui, ông bà sẽ không buồn và nhớ Việt Nam nhé ông bà nối :*

One Response to ““Ông bà nối””

  1. Ban Khoai says:

    Chuc mung nha ban Nhim’ nhe !!!!!!!!!!!!!

Leave a Reply