Cục vàng thúi

Ăn cơm tối xong,

Mẹ ôm Nhím, thơm Nhím rồi nói: "cục vàng thúi của mẹ"

Nhím nói lại: "không, Nhím không thúi"

Mẹ: "không sao, Nhím thơm hay thúi gì mẹ cũng yêu hết, Nhím càng thúi mẹ càng yêu"

Nhem te te chạy tới thêm vào: "vậy thì Nhem cũng thúi!"

Leave a Reply